Relacje Inwestorskie

Spółka Bio Stream dominująca w grupie Bioeton pozyskuje finansowanie m.in. dla Spółki Bioeton Deutschland GmbH, w której posiada większościowy pakiet udziałów.
W latach 2015-2016 Spółka wyemitowała dwuletnie obligacje w seriach A, B, C na łączną kwotę 9 955 000 złotych.

Obligacje serii A w ilości 3 030 o wartości nominalnej 1 000 PLN/szt.
Data emisji 09.07.2015
Zapadalność: 09.07.2017

Obligacje serii B w ilości 4 925 o wartości nominalnej 1 000 PLN/szt.
Data emisji: 09.10.2015
Zapadalność: 09.10.2017

Obligacje serii C w ilości 2 000 o wartości nominalnej 1 000 PLN/szt.
Data emisji: 21.03.2016
Zapadalność: 21.03.2018

Ponadto Bioeton Deutschland GmbH wykorzystuje w finansowaniu swojej działalności środki pochodzące z emisji obligacji przez Spółkę zależną – Bioeton Polska S.A.

Obligacje serii A w ilości 2 400 o wartości nominalnej 1 000 €/szt.
Data emisji: 07.11.2013
Zapadalność:
• 36 miesięcy od dnia emisji kwota 1 400 000 €
• 42 miesiące od dnia emisji kwota 600 000 €
• 48 miesięcy od dnia emisji kwota 400 000 €

Informacje bieżące:

W dniu 10 października 2016 r. Bioeton Holding Sp. z o.o. dokonała wcześniejszego wykup 1 100 obligacji serii B na łączna kwotę 1 100 000 PLN, przez co całkowite zadłużenie tej Spółki z tytułu obligacji serii A, B, C spadło do poziomu 8 855 000 PLN.

W dniu 7 listopada 2016 Bio Stream przeprowadziła wykup 1 400 sztuk obligacji serii A na łączną kwotę 1 400 000 €. Zadłużenie tej Spółki z tytułu obligacji pozostaje na poziomie 1 000 000 €.

W dniu 5 maja 2017 r. Bioeton Polska SA przeprowadziła wykup 600 sztuk obligacji serii A na łączną kwotę 600 000 €. Zadłużenie tej Spółki z tytułu obligacji pozostaje na poziomie 400 000 €.