Produkty

Oferujemy produkty do rożnorodnych zastosowań (patrz zakladka Produkty). W ich wytworzeniu wykorzystujemy zarówno oleje roślinne jak i oleje posmażalnicze czy też kwasy tłuszczowe.
Jesteśmy w stanie osiagnąć numer koloru (wg. skali Gardnera) < 1 oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powyżej 92%.