Sprzęt

21 września 2012 r. Bioeton Kyritz GmbH połączył się z firmą Bioeton Deutschland GmbH. W ramach klasycznego systemu B100 (czystego diesla), wykorzystując zmodernizowaną infrastrukturę, w ostatnich latach kontynuowaliśmy produkcję przyjaznego dla środowiska, innowacyjnego paliwa biodiesel.

Nasze roczne możliwości produkcyjne to około 90.000 ton tego paliwa. Oprócz dwóch niezależnych linii produkcyjnych, w naszych zakładach w Kyritz posiadamy następującą infrastrukturę produkcyjną:

- infrastruktura do produkcji oleju rzepakowego – o mocach produkcyjnych 27.000 ton rocznie. W zakładach wykorzystujemy nasiona rzepaku pochodzące z produkcji regionalnej/krajowej. Tłoczony olej rzepakowy wykorzystywany jest do celów technicznych lub sprzedawany podmiotom zewnętrznym. Produktem ubocznym tego procesu jest śruta rzepakowa, którą stosuje się w branży pasz zwierzęcych ze względu na wysoką zawartość białka,

- infrastruktura do wytwarzania pary w oparciu o ekologiczny materiał opałowy, tzw. pellety. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaspokoić nasze podstawowe zapotrzebowanie na parę, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekologicznych (redukcja emisji gazów cieplarnianych). Ponadto dzięki temu jesteśmy niezależni od dostawcy gazu.

- zakład destylacji – o mocach produkcyjnych 3.200 ton rocznie – w którym wytwarzamy wysokiej jakości glicerynę farmaceutyczną o czystości ponad 98%. Następnie produkt ten jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i chemicznym.

Historia

2002 - Budowa pierwszej linii produkcyjnej (tłocznia, proces oczyszczania tzw. degumming oleju rzepakowego, transestryfikacja, przetwarzanie gliceryny, destylacja gliceryny, estryfikacja)

2003 - Uruchomienie produkcji biodiesla z oleju rzepakowego, głównie dla rynku B 100 (czystego biodiesla).

2006 - Uruchomienie drugiej linii produkcyjnej (dodatkowe oczyszczanie (tzw. degumming), w tym fizyczne odkwaszanie; transestryfikacja; przetwarzanie gliceryny; estryfikacja), rozbudowa terminalu paliw (zbiorniki), budowa kotła na biomasę na potrzeby zaopatrzenia w energię cieplną.

2007 - Uruchomienie infrastruktury z najnowocześniejszą technologią do przetwarzania olejów odpadowych; zwiększenie produkcji i stałe zwiększanie wykorzystania odpadowych olei roślinnych jako naszego surowca do produkcji.

W wyniku złej sytuacji finansowej pierwotny właściciel instalacji w Kyritz (BDK) musiał ogłosić w 2009 roku upadłość. Zmienione warunki rynkowe spowodowały, że dotychczasowy model biznesowy przestał działać.
 
Grupa polskich inwestorów  przejęła majątek w Kyritz i tym samym reprezentowała największy polski kapital w Brandenburgi.
 
Od 2012 roku kładziemy duży nacisk na udział surowców, niestanowiących konkurencji dla rynków spożywczych.
Aktualnie są to m.in. oleje posmażalnicze i kwasy tłuszczowe.
 
Poprzez udział tych surowców, produkujemy przyjazne dla środowiska, redukujące emisje gazów cieplarnianych produkty/komponenty.
 
W 2015 roku udziałowcy zdecydowali się położyć większy nacisk na dywersyfikację rynków zbytu.
Zainwestowano w instalację do oczyszczania olejów posmażalniczych,  która funkcjonuje w powołanej w tym celu spółce pod nazwą Pureton GmbH.
W kwietniu 2016 roku zainicjowano pierwsze próby oczyszczania w Pureton GmbH.